BLI MEDLEM

Idag har Södra Ölands konstförening c:a 200 medlemmar, som får ta del av minst fyra större utställningar i föreningens konsthall, en årlig konstresa, föreläsningar och studiebesök.
En gång per år lottas konst, till ett sammanlagt värde av c:a 50 000 kronor, ut till medlemmarna.
Att vara medlem kostar 175 kronor per år. Härav går 30 kronor till drift och underhåll av konsthallen.
Du får kontinuerlig information, bl.a. över vår hemsida, om de aktiviteter som är aktuella.

Medlem blir du enklast genom att sätta in 175 kronor på BG 517-9478
samt fylla i nedanstående anmälningsformulär:

Vill du bli medlem - skicka mail till vår kassör Berit Nilsson bernil.nilsson@gmail.com

Ange följande info:

Namn, adress, postadress, telefonnr samt epostadress.

Medlemsavgiften inbetalar till bg 517-9478.Produktion: Öland på Internet AB