MEDLEMSINFORMATION

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016.

Årsmötet för 2015 hölls på Café SöderBönor i Mörbylånga söndagen den 20 mars 2016. Lillemor Forsgren föreläste om konstnären Marcel Duchamp. Efter mötet hölls dragning i medlemslotteriet, 23 vinster lottades ut. Konstresa till Växjö glasmuseum, Vandalorum i Värnamo, Källemo designcenter i Värnamo samt Ljungbergsmuseet i Ljungby arrangerades 2 april. Samkväm för utställningsvärdarna hölls13 november. Karlheinz Sauer föreläste och visade bilder om hur en silverkanna blir till. Föreningen är ansluten till 'Sveriges Konstföreningar' (SK). Medlemskapet berättigar utställande konstnärer att söka Utställningsersättning. Föreningen är medlem i 'Mörbylånga Blomstrar och Ler'. Föreningen är medlem i 'Kulturföreningen Södra Ölands Konstnatt'. Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun. Föreningen disponerar och bedriver utställningsverksamhet i Konsthallen i Mörbylånga hamn. Medlemsantalet den 31 december 2016 var 157 st. Antal besökare i Konsthallen var drygt 3000 st, varav cirka 200 varit barn/ungdom.


Under 2016 har följande verksamhet bedrivits:
Utställningar i Konsthallen (i föreningens regi): 5 – 29 maj Lena Möller, Norra Vi: ”Måleri och grafik”.
(4 – 12 juni Elever från Skansenskolan.)
18 juni - 17 juli Tone Ougaard: ”3D-collage”.
6 – 28 augusti Sixten Carlsson: ”Målningar”.
24 sept – 2 okt Södra Ölands Konstnatt / samlingsutställning.
26 nov – 11 dec Miniatyrutställning, samlingsutställning med extrauppgift ”Tecken”.

Utställningarna har kunnat genomföras med god hjälp av ett antal tjänstvilliga medlemmar som agerat utställningsvärdar, till vilka styrelsen härmed vill framföra ett stort tack.

Övrigt: Föreningens stipendium till avgående högstadieelever i Mörbylånga har för år 2016 tilldelats Martin Olsson 9 B, Ester Wouters 9 C samt Wilma Svensson 9 D, som fått 200 kr vardera.

I styrelsen har ingått:

Lillemor Forsgren, ordförande
Stefan Karsvall, vice ordförande
Ima Östring Sekreterare
Berit Nilsson
Lars-Göran Ljungdahl
Eva Wretås
Christina Gustafson, ersättare
Ulf Löfgren ersättare,
Siw Lindahl, adjungerad kassör.

Revisorer:
Inga-Britt Karlsson
Jörgen Ohlsson

Valberedning: vakant (årsmötet gav styrelsen i uppdrag att agera)

Webansvarig: Siw Lindahl

 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten samt två arbetsmöten.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för allt stöd till föreningens verksamhet.
__________________________________________________________________________

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

mars
Årsmöte med vinstdragning i medlemslotteriet samt föreläsning. Se vidare i kallelsen.

maj
Konstresa för medlemmar, se separat bilaga. Utställning i konsthallen: Thomas Tege Gustafsson, Berga, Högsby.

juni
Utställning i konsthallen: Ulf Jansson, Växjö

juli
Konsthallen utlånad.

augusti
Utställning i konsthallen: Ria Roes Schwartz. Nyköping.

augusti/september
Utställning i konsthallen: Olle Dahlkild, Stockholm/Vickleby.

september
Informationspunkt och samlingsutställning med samtliga deltagare i årets Konstnatt. Ett arrangemang i samarbete med ”Kulturföreningen Södra Ölands Konstnatt”.

oktober
Under ”Ljus på Kultur”-arrangemanget - presenteras senare.

december
årets sista utställning i konsthallen: Miniatyrer, en samlingsutställning.I samarbete med Capellagårdens Vänner ges under våren tre föreläsningar

13 mars kl 19 Lars Kranz ”trädgården som livets verkstad”.
3 april kl 19 Kerstin Wickman ”konsthantverket i dag”
2 maj kl 19 Marcus Åkesson och Ellen Ehk-Åkesson ”två konstnärskap – en kärlek”


Föreläsningarna hålls i Bokhuset, Capellagården, Vickleby.


Produktion: Öland på Internet AB