VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÖDRA ÖLANDS KONSTFÖRENING 2020

Styrelsens sammansättning under året:

Ordförande:
Stefan Karsvall
Vice ordförande:
Lillemor Forsgren
Sekreterare:
Gabriella Skoglund t o m 200831
Ledamot:
Bengt Winbladh
Ledamot:
Christina Gustafson
Ledamot:
Inger Gustafsson
Ersättare:
Birgitta Bjurefalk
Ersättare: Jennifer Kasrau t o m 200831 
Adjungerad kassör och webansvarig: 
Siw Lindahl 

Revisor: Elisabeth Enqvist  
Revisor: Jörgen Ohlsson
Valberedning:

Agneta Akthagen(sammankallande)
Berit Nilsson


Med anledning av att inget årsmöte hölls under 2020 så beslutade de styrelseledamöter och övriga funktionärer
som valdes år 2019 att sitta kvar under år 2020.
Senare under året avgick dock Gabriella Skoglund och Jennifer Kastrau ur styrelsen.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden, 3 arbetsmöten samt ett flertal digitala möten.

Årsmöte
Årsmöte var planerat att hållas i Församlingshemmet i Mörbylånga söndagen den 22 mars 2020.
På grund av Coronaepidemin så ställdes årsmötet in och inget årsmöte hölls under 2020.

Vinstdragning i medlemslotteriet ägde rum i särskild ordning den 22 mars i Mörbylånga.
Närvarande vid dragningen var från styrelsen  Stefan Karsvall och Bengt Winbladh samt revisor Elisabeth Engqvist.
15 vinster lottades ut och vinnarna meddelades därefter.

Medlemmar
Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 107 personer, en minskning med 43 personer jämfört med året innan.
Det minskade medlemsantalet beror på den låga aktiviteten orsakad av Coronaepidemin.

Organisation
Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar.
Medlemskapet berättigar utställande konstnärer att söka utställningsersättning.
Föreningen är medlem i ”Mörbylånga Blomstrar och Ler”
samt är medlem i ”Kulturföreningen Södra Ölands konstnatt”
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun.
Föreningen disponerar konsthallen i Mörbylånga och bedriver utställningsverksamhet där under sommarhalvåret
och under vinterhalvåret i Kamerala Villan i Mörbylånga.

Ekonomi
Ekonomisk redogörelse, Resultat- och Balansrapport, redovisas i särskild skrivelse.

Utställningar konsthallen och i Kamerala Villan   ( i föreningens regi)
8 - 23 aug      Håkan Albeman     Ett 160-tal  besökare såg utställningen.
De övriga sex utställningarna, som var planerade, kunde inte genomföras på grund av risken för smittspridning.
Flera av dessa planeras istället genomföras 2021.
Martin Svensson ställde ut i egen regi 26 juni – 12 juli i konsthallen

Övrig verksamhet
Föreningen har finansierat en vägvisare som har satts upp vid torget i Mörbylånga och som visar vägen till konsthallen.
Mörbylånga kommun har samordnat och ansvarat för  skyltningen till olika aktiviteter i köpingen.
Konsthallen har invändigt målats om och spotbelysningen har förbättrats.
Föreningens stipendium till avgångselever i årskurs 9 i Mörbylånga har för 2020 tilldelats:
Gabriella Karlsson 9c, Johanna Åkesson 9d och Ida Jeansson 9e,  som fick 1000 kr vardera.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÖDRA ÖLANDS KONSTFÖRENING 2019 

Styrelsens sammansättning under året:

Ordförande:
Stefan Karsvall
Vice ordförande:
Lillemor Forsgren
Sekreterare:
Gabriella Skoglund t o m 200831
Ledamot:
Bengt Winbladh
Ledamot:
Christina Gustafson
Ledamot:
Inger Gustafsson
Ersättare:
Birgitta Bjurefalk
Ersättare: Jennifer Kasrau t o m 200831 
Adjungerad kassör och webansvarig: 
Siw Lindahl 

Revisor: Elisabeth Enqvist  
Revisor: Jörgen Ohlsson
Valberedning:

Agneta Akthagen(sammankallande)
Berit Nilsson o Siw LindahlStyrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden samt 3 arbetsmöten.

ÅRSMÖTE

Årsmöte hölls i Församlingshemmet i Mörbylånga söndagen den 24 mars 2019.
Kåre Holgersson föreläste om grafiska verk.
Mötet avslutades med vinstdragning i med

MEDLEMMAR
 
Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 150 personer.

ORGANISATION 

- Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar.
Medlemskapet berättigar utställande konstnärer att söka utställningsersättning.
- Föreningen är medlem i ”Mörbylånga Blomstrar och Ler” samt är medlem i ”Kulturföreningen Södra Ölands konstnatt”
Föreningen erhåller verksamhetsstöd från Mörbylånga kommun.
Föreningen disponerar konsthallen i Mörbylånga och bedriver utställningsverksamhet där under sommarhalvåret
och under vinterhalvåret i Kamerala Villan i Mörbylånga.

EKONOMI 

Ekonomisk redogörelse, Resultat- och Balansrapport, redovisas i särskild skrivelse.

Utställningar konsthallen och i Kamerala Villan ( i föreningens regi)


2-31 mars Sven-Bertil Svensson (K.V.)l
11 maj – 2 juni Åsa Ring
8-30 juni Stina Alm
27 juli – 11 aug Weikko Kuuzela
18 aug - 8 sept Lennart Sjögren
5 -20 oktober Tecknare (K.V.)
30 nov – 15 dec Miniatyrutställning (K.V.)


Antalet besökare vid utställningarna var 3500, varav ca 250 barn/ungdomar
Utställningarna har kunnat genomföras med god hjälp av medlemmar som agerat utställningsvärdar.

Övrig verksamhet Föreningen ordnade tillsammans med Kalmar konstförening en konstresa den 7 september till Vandalorum/Värnamo och till skulpturstaden Borås. 28 personer deltog.

Föreningens stipendium till avgångselever i årskurs 9 i Mörbylånga har för 2019 tilldelats: Smilla Borgkvist Holmgren 9c och Emma Åberg 9d, som fick 500 kr vardera.

Föreningen deltog i Mörbylånga Blomstrar och Ler med en frågesport.

Representanter för föreningen har deltagit i möten om jubiléet Mörbylånga 200 år samt vid möte med Mörbylånga kommuns kulturråd.

Deltagit vid årsmötet Sveriges Konstförengar, distrikt Kalmar.


Produktion: Öland på Internet AB