STYRELSE 2017Ordförande Lillemor Forsgren
Vice ordförande Stefan Karsvall
Sekreterare Ima Östring
Kassör Berit Nilsson
Ledamöter Eva Wretås
  Bengt Winbladh
Suppleanter
Christina Gustafson
  Agneta Alkhagen


 


Produktion: Öland på Internet AB