STYRELSEN

Ordförande Stefan Karsvall epost 0760-19 21 21
Sekreterare Helene Jacobson Pettersson epost 0702-36 67 81
Ord ledamot Bengt Winbladh epost 0706-31 63 04
Ord ledamot Inger Gustafson epost 0708-19 29 07
Ord ledamot Birgitta Bjurefalk epost 0702-35 99 91
Ord ledamot Jon Arvesten epost 0737-24 68 70
Suppleant Eva Telandersson epost 0709-64 27 26
Suppleant Lena Hultgren epost 0702-35 82 90, 0485-40979
Adjungerad kassör Siw Lindahl epost 0708-25 81 34
       


 


Produktion: Öland på Internet AB