Utställningarna:
Britt Bogårdh
9/5 - 24/5
Emmi Roosling
30/5 - 14/6
Lena Fries
18/7 - 2/8
är inställda,
pga Coronaepidemin.

Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB