Utställningarna:
Britt Bogårdh,
Emmi Roosling
Lena Fries, Tecknare samt Miniatyrer
är inställda,
pga Coronaepidemin.








Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB