Utställningarna:
Britt Bogårdh,
Emmi Roosling
Lena Fries samt
Tecknare 10 - 25/10
är inställda,
pga Coronaepidemin.
Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB