Utställningen med Britt Bogårdh
9/5 - 24/5 är inställd
och planeras istället genomföras 29/8 - 13/9 i år.

Utställningarna: med Emmi Roosling
30/5 - 14/6
samt utställningen med Lena Fries
18/7 - 2/8
är inställda,
pga Coronaepidemin.

Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB